HVER EN KUNDE TÆLLER

DETAILHANDEL

HOLD DIG INFORMERET
HELE DAGEN, HVER DAG.

Vemcount er optimeret til smartphones og tablets

Retail Analytics.
VORES ERFARING,
DIN NØJAGTIGHED

Vemco Group har mere end 10 års global erfaring med kundetælling og retail analytics. Vi udvikler konstant på vores Vemcount Retail Analytics Solution i tæt samarbejde med vores partnere og kunder, for at kunne møde alle tænkelige forventninger og behov. Vemcount er derfor konfigurerbart, device-kompatibelt og tilgængeligt i en hosted eller private cloud-baseret løsning, så det kan arbejde gnidningsfrit med eksisterende ERP- og BI-systemer.

OPDAG FORDELE FOR DIN FORRETNING

Vemco Group har hjulpet en lang række forskellige virksomheder med at opnå dyb indsigt i deres egne forretninger og adfærden blandt de besøgende forbrugere i forretningerne. Retail analytics hjælper retailers med at forbedre deres konverteringsrater, optimere butiksindretningen, øge dwell time, minimere ventetid, vagtplanlægge mere effektivt, forbedre produktsortimentet og markedskommunikation, samt meget mere.

Opdag hvilke fordele din virksomhed kan opnå gennem kundetælling og retail analytics.

HVAD SKER DER  
HER OG NU.

Retail

Opnå indsigter om dine kunder 
og øg profitabiliteten

Kundetælling er nøglen til retail analytics. Integration af kundetælling i eksisterende KPI-rapporter hjælper retailers med at bedømme konverteringsrater og opnå bedre forståelse af butikkernes performance.

Vemcount hjælper retailers med at måle kundernes rejse gennem butikken, beregne prøverumskonvertering, identificere de travleste tidspunkter for individuelle butikker pr. time, dag eller uge for at kunne vagtplanlægge mere effektivt, samt meget mere.

Fordele
 • Mål hver kunde og tid brugt i butikken
 • Mål kundeflow ved indgang, specifikke områder og forskellige etager
 • Find ud af hvor mange kunder, der passerer butikken og sammenlign med antal besøgende
 • Analysér hot- og cold-spots i butikken baseret på kundeflow
 • Find ud af hvor mange kunder, der forlader butikken uden at købe noget
 • Intégrer dit POS-system
 • Kvantificér hvor lang tid kunderne bruger i hver sektion af butikken
 • Overvåg butikkens performance i real-time på dit personlige dashboard
 • Rangér butikkens performance baseret på antal besøgende og salgsdata
 • Mål tid i kø og minimér ventetid
 • Reducér omkostninger ved at integrere eksisterende kundetællere i Vemcount.

Forstå dine besøgendes trafikflow
og deres shoppingadfærd

Et hvert storcenters performance er i høj grad afhængig af besøgstrafik. Måling af besøgstrafik er derfor en essentiel KPI for storcenteradministratorer, der ønsker at øge den operationelle effektivitet og forbedre udlejningsstrategier.

Kompliceret indsamling af salgsdata, enorme regneark og tidskrævende analyser er nu en saga blot. Lejere kan nemt rapportere salgstal online fra enhver computer eller via smartphone/tablet.

Fordele
 • Forstå captive og conversion rates
  (f.eks. hvor meget køber hver besøgende for)
 • List butikker på baggrund af kundetal og performance i salgsdata
 • Motivér butikker ved at dele rangerings- og salgsrapporter
 • Forbedr salgs-performance på butiksniveau ved at levere værdifulde KPI-rapporter
 • Analysér hot- og cold-spots i storcentre på baggrund af kundetrafikflow
 • Kortlæg kunderejser gennem storcentre
 • Mål belægningsgrad af storcentres etager/zoner i real-time
 • Forstå kundetrafik på tværs af forskellige tidsperioder fra et enkelt til flere storcentre
 • Klarlæg hvilke sektioner, der er mest populære og hvilke, der oftest undgås af besøgende
 • Forstå hvordan store ankerbutikker påvirker kundetrafik
 • Optimér vagtplanlægning, vedligeholdelse og sikkerhed på baggrund af trafikforudsigelser
 • Mål hvor lang tid kunderne bruger i storcentret

STORCENTER

SUPERMARKED

FORUDSE KUNDESTRØMMENE
OG UNDGÅ KØ VED KASSEN

Forskning viser at lange køer ved kassen er den primære årsag til kundeutilfredshed. Vice versa, korte køer, og i særdeleshed forventningen om korte køer ved kassen, er essentielle måder at anspore forbrug og opbygge kundeloyalitet.

Nøjagtig måling af køer kan levere betydelige forretningsfordele uden en forøgelse af personaleantallet. Implementeringen af Vemcount til måling af køer har betalt for sig selv i løbet af få måneders korrekt brug.

Fordele
 • Optimér medarbejdertid gennem forudsigende, kø-baserede,
  åbne/lukke-funktioner for kassen
 • Reducér køer og øg både tid brugt i supermarked og kurvstørrelse
 • Vagtplanlæg på baggrund af typiske trafikmønstre
  (f.eks. afstem personale med kundetal)
 • (Om)placér personale i henhold til real-time servicebehov
 • Fastlæg de korrekte personale-til-kunde-ratioer
 • Match personalets kompetencer i henhold til at sikre optimalt kundeserviceniveau
 • Forudse køer gennem måling af trafikflow ved indgange og omplacér personale i henhold hertil
 • Mål kølængder og specifikke køtider for individuelle kunder og shopping units
 • Generér real-time alarmer
 • Mål personer, der venter i grupper eller shopping units, såsom familier

Mål dine besøgende præcist
og forstå deres præferencer

Nøjagtig trafikdata er essentiel for driften af offentlige institutioner. Kundetællingsdata er ofte nødvendig for at sikre bevillinger og offentlige tilskud, der er baseret på brugen af de pågældende faciliteter. Af sikkerhedshensyn er offentlige lokationer ofte begrænset til at rumme et bestemt antal mennesker.

Vemcount hjælper biblioteker, parker, museer, nationale monumenter og lignende lokationer med nøjagtige målinger af besøgende og deres adfærd.

Fordele
 • Rapportér antallet af besøgende på regelmæssig basis
 • Sikr at antallet af besøgende ikke overskrider sikkerhedsgrænsen
 • Planlæg personaleskift
 • Mål conversion rates (f.eks. udlåningsprocent)
 • Benchmark flere institutioner mod hinanden
 • Profilér institutioner på baggrund af deres besøgendes adfærd og præferencer
 • Mål deltagelsen ved særlige begivenheder
 • Mål antallet af besøgende i den pågældende institution i real-time
 • Optimér personale, vedligeholdelse og sikkerhed på baggrund af trafikforudsigelser

OFFENTLIG INSTITUTION

LUFTHAVN

Overvåg køer i real-time
og optimér flowet af passagertrafik

Det er yderst vigtigt at forstå flowet af trafik fra enhver indgang i en lufthavn for at kunne formindske ventetid, optimere trafik og øge passagertilfredsheden.

Vemcount leverer en komplet forståelse af butiksperformance og evaluering af trafik-relateret data for en mere effektiv marketingsindsats og operationel beslutningskraft i lufthavnsledelser.

Fordele
 • Forstå flowet af passagerer på tværs af lufthavnsterminalen
 • Identificér hot og cold spots
 • Mål antallet af lufthavnspassagerer, der besøger en butik
 • Rank stores based on visitors and sales data performance List bu
 • Motivér butikker ved at dele rangerings- og salgsrapporter
 •  Analysér og forstå passageradfærd og trends
 • Mål passagerernes dwell time
 • Forstå passagerernes ventetider
  (f.eks. ved check-in, told og security)
 • Optimér vagtplanlægning i butikker
 • Forstå salgs-KPI’er
  (f.eks. conversions rates eller salg pr. besøgende)