Lufthavn & Station

Kundetælling er løsningen, hvis du vil identificere de dynamiske trafikstrømme, der er ved check-in terminaler, sikkerhedskontroller, tax free-butikker og andre zoner. Med Vemcount er du i stand til at kvantificere trafikstrømme og køtider.

Når du forstår brugen af en zone på en lokation, ved du, hvordan du kan forbedre ventetid, optimere trafikstrømme og øge passagertilfredshed. Vores løsning viser trafikrelaterede data, der giver mulighed for at evaluere på marketingkampagner og træffe operationelle beslutninger mere effektivt.

Øg passagertilfredsheden og administrér køtid mere effektivt ved at måle den gennemsnitlige ventetid ved check-in, sikkerhedskontroller og lignende.

Sådan kan lufthavne og stationer drage fordel af Vemcount

Mål besøgstrafikken og udforsk spidsbelastningstidspunkter per år, måned, uge eller time for mere effektiv vagtplanlægning

Overvåg performance og generér realtidsalarmer for at sikre, at antallet af besøgende ikke overstiger et bestemt niveau, f.eks. køtid

Få et visuelt overblik over trafikstrømme for at analysere og forstå passageres adfærd og trafikmønstre på tværs af terminaler og platforme

Forstå og reagér på behovet for service i realtid, såsom rengøring af toiletter

Mål belægning af en lokation og dens zoner i realtid og tildel personale efter behov

Mål butikkernes konverteringsrate ved at integrere med POS-data og find ud af forbrug per person

Identificér varme og kolde zoner og rangér populariteten af forskellige områder baseret på andelen af besøgende

Få indblik i kønsfordelingen af passagerer og justér dine kampagner i overensstemmelse hermed

Mål den gennemsnitlige opholdstid i en zone for at få en forståelse for passagerernes ventetid og køtid ved check-in terminaler sammenlignet med self-check-in

Rangér butikkernes performance baseret på besøgstrafik og salgsdata, og motivér butikkerne ved at dele rapporterne

Lad os tage en snak om,
hvordan vi kan optimere din forretning