Storcenter analyse

Et storcenters performance er meget afhængig af, hvor gode de er til at tiltrække besøgende. Derfor er besøgstrafikken også et vigtigt nøgletal som indikator for et storcenters præstation, når ejendomsudviklere ønsker at øge den operationelle effektivitet eller forbedre sine lejestrategier.

Med Vemcount, får du et let forståeligt og brugervenligt rapportmodul. Se performance for alle butikker i én rapport eller inddel butikkerne i kategorier, f.eks. tøjbutikker, restauranter og så videre. 

Lejere kan nemt rapportere salgstal online fra enhver computer, smartphone eller tablet.

Sådan kan storcentre drage fordel af Vemcount

Mål besøgstrafikken og udforsk spidsbelastningstidspunkter per år, måned, uge eller time for at optimere vagtplanlægning, vedligeholdelse og sikkerhed

Overvåg performance og generér realtidsalarmer for at sikre, at antallet af besøgende ikke overstiger sikkerhedsforholdsreglerne

Få et visuelt overblik over trafikstrømme og forstå trafikmønstre på tværs af tidsperioder og for enkelte eller flere storcentre

Ekskludér eller få separate tællinger for børn og voksne, og se kønsfordelingen af de besøgende. Brug indsigterne til at lave en valid kundeprofil

Mål belægningen og få den gennemsnitlige opholdstid i dit storcenter og dets zoner ved at identificere varme og kolde områder

Integrér med POS-data for at få konverteringsraten beregnet, og få en forståelse for, hvordan salget korrelerer med besøgstrafik og vejrændringer

Forstå hvordan ankerbutikker påvirker trafikstrømme

Rangér butikkernes performance baseret på besøgstrafik og salgsdata. Motivér butikkerne ved at dele indsigterne via rapportmodulet

Forstå og reagér på behovet for service i realtid, såsom rengøring af toiletter

Ekskludér irrelevante objekter fra tællinger, f.eks. indkøbsvogne, tøjstativer og lignende for at opnå højere nøjagtighed i tællinger

Vi bruger Vemcount til at måle trafikken på vores indgange, så vi kan se, hvor kunderne kommer fra og hvornår besøgstallet peaker i løbet af en dag, uge, måned eller år. Det giver os blandt andet et værktøj til at planlægge vores markedsførings – samt aktivitetskalender og efterfølgende evaluere på de pågældende indsatsområder.

Janni Baslund DamCenterchef, Broen Shopping

Lad os tage en snak om,
hvordan vi kan optimere din forretning